Pod Vavřincem 282/35 158 00 Praha 5-Jinonice
608 430 222 V.pryjma@gmail.com

Naše technika

Pro široké spektrum výkopových a zemních prací disponujeme i vlastní mechanizací v podobně výkonných minibagrů, nakladačů a řady dalších vozidel. Ta nám umožňuje realizovat zakázky v libovolném terénu, a to i v takovém, kde je zhoršená dostupnost. Volba konkrétního stroje záleží na mnoha činitelích, například i na typu zeminy.

Jsme schopni díky vlastní technice taktéž zajistit samostatně přepravu materiálu a odvoz odpadu po ukončení činnosti, a to včetně následné recyklace.

Jak pracujeme

Vždy je nutné si před zahájením prací terén prohlédnout a na základě toho posoudit, jaký bude nejvhodnější postup realizace.

Podle prvotní obhlídky jsme tak schopni navrhnout optimální postup, abychom zakázku zvládli spolehlivě, s ohledem na nejmenší možný dopad činnosti v okolní krajině a zároveň v co nejkratším čase. Stroje nemusejí vždy představovat univerzální nejvhodnější alternativu. Samozřejmě platí, že i v éře mechanizace má za určitých okolností smysl provádět práce spíše ručně.

Před zahájením činnosti je vždy nutné odstranit z místa překážky, například kameny či kořeny. Případně je alespoň viditelně označit. Což platí i pro prvky, které odstranit z principu nelze a poškodit je nesmíme, například uzávěry vody.

Naši zaměstnanci

Veškerá zařízení obsluhují kompetentní a kvalifikovaní zaměstnanci, kteří mají za sebou dlouholeté zkušenosti a procházejí pravidelným školením pro zacházení s těmito stroji.

Dbáme striktně na to, abychom minimalizovali riziko ohrožení kohokoli, kdo se pohybuje v terénu, v němž práce probíhají. Ať se to již týká našich zaměstnanců samotných nebo dalších osob, které jsou na místě přítomny. Obsluha musí u zemních strojů dbát primárně na kontrolu jejich stability a vždy je předem seznámena s podmínkami, za nichž bude pracovat.

Cat 303,5 E

Cat 303,5 E

Zemní a výkopové práce do 3m
Demoliční práce

Cat 304 CCR

Cat 304 CCR

Zemní a výkopové práce do 4m
Demoliční práce

Cat 308 E CR

Cat 308 E CR

Zemní a výkopové práce do 5m
Demoliční práce

CAT 432e

CAT 432e

Zemní a výkopové práce do 6,5m
Demoliční práce

Cat 318E

Zemní a výkopové práce
Demoliční práce

Cat 320

Cat 320

Zemní a výkopové práce
Demoliční práce

Locust 753

Locust 753

Terénní úpravy

Nakládka materiálu

Avia D120 (9t)

Přeprava materiálu  kontejnery 3m3 až 12m3

100ks kontejnerových van různých druhů

Man TGS

Man TGS

Přeprava materiálu 13,5t (10m3)

Man TGS + vlek

Man TGS + vlek

Přeprava materiálu  kontejnery 3m3 až 12m3

100ks kontejnerových van různých druhů