Pod Vavřincem 282/35 158 00 Praha 5-Jinonice
608 430 222 V.pryjma@gmail.com

Poptávkový formulář

V případě zájmu o podrobnější informace nás můžete kontaktovat. Jsme schopni vám předem připravit detailnější kalkulaci a harmonogram prací na základě vašeho zadání. Kalkulace je nezávazná a vytvoříme ji pro vás zdarma.

Rozpočet se vždy snažíme navrhnout s ohledem na konkrétní zakázku i vzhledem k možnostem klienta. Našim cílem je individuální přístup k zákazníkovi. Na základě informací od vás, které nám můžete zprostředkovat také e-mailem či telefonicky, pak můžeme výslednou cenu upravit. Zejména to lze udělat v případě opravdu rozsáhlých zakázek, pro které navrhneme sníženou cenu.

Jakékoli případné dotazy vám samozřejmě rádi zodpovíme a poskytneme potřebné doplňující informace. Ukázky z námi již realizovaných zakázek najdete v galerii. V téže sekci můžete zhlédnout i technologie, kterými disponujeme.

Zajistíme vše pro dům a zahradu

Nabízíme také výkopové a zemní práce pro realizace staveb menšího rozsahu. Jedním z typických příkladů je výstavba plotu. I na tu má smysl si sjednat odbornou firmu, celý postup se výrazně zkrátí a zjednoduší. Vzhledem k tomu, že přístup těžké techniky (bagru) by v takovém případě znamenal komplikaci, je při budování základů pro ploty daleko výhodnější se uchýlit k ručním výkopům. Absence mechanizace je současně šetrnější pro okolní krajinu. Můžeme současně také realizovat demontáž oplocení stávajícího.

Provádíme výkopové práce související s budováním vodních ploch na zahradách, ať se jedná o jezírko nebo bazén. Nejprve je nutné vytyčit požadované rozměry výkopu, což zabere přibližně půl hodiny. Připravovaný výkop by měl být asi o 50 cm větší než výsledné rozměry bazénu. Po zaměření následuje samotná realizace výkopu. Platí, že při využití mechanizace lze zvládnout celý postup samozřejmě rychleji. Ruční výkop je pomalejší, s ohledem na okolí ale nesporně ohleduplnější, neponičíte si tak zahradu. V rámci výstavby lze navíc také realizovat odvoz nadbytečné zeminy. K dispozici máme pro tento účel vlastní kontejnery o různých velikostech.

Realizujeme přípravné práce pro cesty, chodníky, parkoviště, cyklostezky a terasy včetně zpevnění. V rámci přípravy provádíme navezení drti, srovnání, zhutnění a zapískování. Vhodný postup přípravy podloží pro zámkovou dlažbu se odvíjí především od jejího plánovaného zatížení. Rovněž záleží i na geologických podmínkách. S ohledem na tato individuální specifika je tak nejvhodnější nás před plánovanou realizací zakázky nejprve kontaktovat pro více informací.

V rámci realizace drobných staveb také zajistíme výkopové práce pro budování základů například garáží nebo také zahradních domků či opěrných zdí. S vlastní technikou jsme schopni také zajistit odvoz zeminy z místa výstavby. Součástí přípravy pozemku pro budování základů může být rovněž úprava terénu, kácení stromů a odvoz dřeva. Díky našemu vozovému parku dokážeme veškeré tyto služby realizovat na klíč dle zadání.

Zaměřujeme se na výkopové a zemní práce v rámci budování vodovodů, plynovodů, kanalizací. Rovněž provádíme opravy a rekonstrukce celých úseků vodovodních řadů, kanalizačních stok a plynovodů. Předmětem naší činnosti jsou kanalizace tlakové, gravitační i podtlakové. Nabízíme výkop, položení potrubí z různých materiálů a jeho opětovné zasypání včetně závěrečné úpravy povrchu (například v podobě zámkové dlažby či asfaltu). Zároveň umíme provést i výkopy pro zařízení, která jsou k těmto přípojkám napojena, to znamená například septiky či žumpy.

Zajišťujeme provádění výkopů a souvisejících prací při budování jímek na dešťovou vodu. Nejdůležitějším krokem je při realizaci adekvátní zaměření. Je potřeba počítat s tím, že rozměry výkopu by měly původní rozměr nádrže přesáhnout o přibližně půl metru. Jímka slouží primárně k zachytávání dešťové vody. Tu není vhodné pouštět do kanalizace, navíc může posloužit jakožto užitková voda například k zalévání zahrady.

Vlastní technologie nám umožňují se zaměřit i na stavební práce v různém rozsahu. V rámci naší činnosti taktéž zajišťujeme bourací práce drobného charakteru nebo rozsáhlejší demolice různých typů objektů.

Stejně tak můžeme s naším klientem domluvit na základě jeho požadavku vyklízení objektů. Samostatně si zajistíme odvoz stavební suti a jiných materiálů. K dispozici máme vlastní velkoobjemové kontejnery.

 • zdění omítky
 • realizace zámkové dlažby a pokládka obrubníku
 • obklady
 • zateplení objektů
 • kompletní rekonstrukce domů a bytů
 • budování základů pro objekty malého i většího rozsahu (rodinné domy, rekreační chaty a chalupy, sklepy, garáže)
 • realizace a opravy komunikací
 • úpravy terénu (snížení, zarovnání atd.), a to jak ty hrubé, tak i úpravy drobných nerovností například pro zakládání trávníku
 • hutnění
 • bourání betonu či zdiva
 • demolice komínů či střech
 • zhotovování příjezdových cest a podkladů
 • rekultivace
 • odvoz a likvidace odpadu včetně zajištění převozu na skládku

Pro práci využíváme výhradně vlastní techniku. Díky tomu jsme schopni nabídnout klientům nejlepší dostupné ceny i maximálně rychlou realizaci každé zakázky. Před zahájením činnosti vždy provádíme obhlídku místa realizace.

V případě zájmu nás kontaktuje telefonicky, mailem, nebo využijte kontaktní formulář. Zdarma naceníme poptávané práce.

608 430 222 nebo 731 510 302
V.pryjma@gmail.com