Pod Vavřincem 282/35 158 00 Praha 5-Jinonice
608 430 222 V.pryjma@gmail.com

Ruční výkopové práce realizujeme všude tam, kde je to z ekonomického hlediska výhodnější a rychlejší, případně není jiná možnost, protože vzhledem k náročnosti terénu sem nelze dostat příslušnou techniku.

Součástí nabízených služeb je také převoz zeminy a materiálu. K dispozici pro tento účel máme 100 ks kontejnerů různých velikostí.

Sjednat si nás můžete také na obhlídku staveb. Vše s vámi zkonzultujeme a navrhneme vhodný technologický postup.

Předem vám můžeme poskytnout zdarma cenovou nabídku. Výkopové práce realizujeme stejně tak v průběhu víkendů a svátků.

Ruční výkopové práce - nabízíme

ruční výkopové práce (2)

Těžká technika

S naší dostupnou těžkou technikou realizujeme též výkopové práce různého charakteru. Strojní realizace je výhodnější zejména z hlediska časového. Práce mohou postupovat rychleji a využití strojů je přirozeně oproti ručnímu výkopu jednodušší. Přirozeně ale musí být možný přístup těžké techniky na dotyčné místo.

Demoliční práce, vyklízení objektů

Demolice za pomocí ručního bouracího kladiva provádíme především tam, kde se jedná o práce malého rozsahu, případně také tehdy, kdy pro již probíhající činnost nebo stísněné prostory nelze realizovat demolici strojní.

Důsledně přihlížíme k tomu, abychom minimalizovali dopady naší činnosti na okolí (hluk, zvýšená prašnost, riziko úrazu pro osoby pohybující se v těsné blízkosti demolice). Dbáme na správný pracovní postup a na průběžné odstraňování materiálu z místa zásahu.

Instalatérské práce - řešení havárií vodovodů

Umíme řešit pravidelný servis, rekonstrukce a plánované i akutní opravy při havarijních stavech vodovodních přípojek, a to i v průběhu víkendu a svátků. Realizujeme opravy vodovodů jak v objektech, tak i mimo v terénu.

Kontejnery, likvidace odpadu

Zároveň můžeme realizovat odvoz a dovoz potřebného materiálu a zajišťujeme si vlastní kontejnerovou dopravu.

Díky naší technice provádíme odvoz odpadů, pro který rovněž zařídíme ekologickou likvidaci, případně uložení na skládce. K dispozici máme 100 ks kontejnerů různých velikostí. Jsme schopni plnit i zakázky většího rozsahu.

Instalatérské práce - revize a čištění kanalizací

Nabízíme též čištění kanalizace a odpadu, a to jak čištění běžné, tak i řešení havarijních stavů. Podle závažnosti poruchy (prorůstající kořeny, velmi tvrdé usazeniny) navrhujeme strojní či ruční čištění kanalizace. K dispozici máme tlakové vozy. Monitorování stavu kanalizace a detekci případných závad zajišťujeme s pomocí kamerového systému.

volejte kdykoliv 24h denně
608 430 222